/ Poslání

Navrženo pomáhat

Digitalizace a globalizace tlačí na změnu v sektoru služeb správy zařízení a vyžadují od společností nové produkty a řešení. ADLATUS Robotics GmbH podporuje tuto změnu a vyvíjí autonomní, profesionální, servisní roboty.

Adlatus pochází z latiny a znamená pomocník. A to je filozofií společnosti ADLATUS Robotics GmbH. Chceme podpořit společnosti pomocníkem, kterého boudou mít po ruce a který bude schopen zvládnout úkoly sám. Naši pomocníci by vám měli zjednodušit život a práci a podpořit vás jako kolega. Profesionální, servisní roboty jsou navrženy tak, aby byly vhodné pro danou oblast použití a pokud je to potřeba, byly schopny zvládnout různorodé úkoly.

Inovace, odbornost
& kvalita

... jsou naší silou při vývoji a implementaci autonomních servisních robotů.

Pro zajištění jednoduchého zacházení s našimi servisními roboty, poskytujeme našim zákazníkům kompetentní tým, a to od plánování až po uvedení do provozu. Naši zaměstnanci, kteří mají více než 20 let zkušeností s robotickými technologiemi, znají požadavky zákazníků na autonomní roboty. Proto jsme schopni úspěšně vyvinout a implementovat inovativní řešení s nejnovějšími technologiemi.

Závěrečná montáž našich servisních robotů probíha v Ulmu v Bádensku – Württembersku. Je tak kladen velký důraz na použití vysoce kvalitních komponentů a využití kvalifikovaných odborných
pracovníků.

“S robotem ADLATUS CR 700 se nám podařilo vyvinout čistící zařízení, které pracuje bez ohledu na přítomnost úklidového personálu.”

KATALOG
ADLATUS
Podívejte se na kompletní technické parametry. Stáhněte si katalog Adlatus zdarma.

Stáhnout katalog PDF

Uživatelská jednoduchost

Díky jednoduchému a uživatelsky příjemnému prostředí může být robot CR 700 jednoduše nastaven ve třech krocích. Pak je možné v zařízení uložit požadované čisticí procesy.

1. Import rozložení budovy
2. Označení významných rohů
3. Definování ploch k čištění
Uživatelské rozhraní robotu CR 700 je navrženo intuitivně tak, aby úklidový zaměstnanec mohl robota jednoduše zapnout. Možné jsou jak denně se opakující úlohy čištění, tak individuální instrukce pro čistícího robota. V případě spontánního čištění, může robot také fungovat jednoduše pomocí ručního ovládání.

Pokud je nutné dobít baterie robotu ADLATUS CR 700, dolít čistou vodu nebo vylít odpadní vodu, robot ADLATUS CR 700 nezávisle přijede k servisní stanici, kde bude vše potřebné provedeno.

Technické výhody

Dvojí použití

ADLATUS CR 700 nejčastěji čistí zcela autonomně. Kromě toho je možné zvolit režim ma-nuálního provozu. Je-li nutné určité místo náhle vyčistit, robot může být vyžádán prostřednictvím tabletu nebo smartphonu a může mu být nařízeno automatické lokální čištění místa. Dané místo můžete také vyčistit v režimu ručního ovládání. My to nazýváme dvojí použití!

Navigace

Pokročilý navigační systém robotu ADLATUS CR 700 poskytuje spolehlivý pohyb ve složitých prostředích. Jeho výkonné senzory a inteligentní zpracování dat, umožňují spolehlivé zachycení objektů, které jsou velmi obtížně detekované, jako jsou lidé nebo visící objekty:

Uživatelské rozhraní

Pomocí jednoduchého a uživatelsky příjemného rozhraní, mohou úklidoví zaměstnanci robot ADLATUS CR 700 bez problému zapnout. Buď pomocí dotykového displeje přímo na robotu anebo vzdáleně z mobilních zařízení, jako je tablet nebo smartphone.

Servisní stanice

Pokud se baterie vybije, nárdž odpadní vody je plná nebo nádrž čisté vody prázdná, ADLATUS CR 700 autonomně vyhledá svoji servisní stanici a doplní své zásoby. To umožňuje plňe autonomní fungování po delší dobu.

Připojení a dokumentace

CR 700 nabízí množství možností, jak komunikovat se svým uživatelem, infrastrukturou a ostatními objekty ve svém okolí. Adlatus může komunikovat se svými uživateli, i když jsou mimo dosah a posílá jim automatické zprávy o vyčištění. Robot může být také vyslán uživatelem pomocí tabletu nebo smartphonu k vyčištění místa, aniž by uživatel musel vyhledat robota v budově a ručně jej navigovat k cílové oblasti.

Robustní konstrukce a průmyslové využití

Naše servisní roboty se vyznačují robustní konstrukcí, která je navržena pro nepřetržitý provoz. Jsou použity vysoce kvalitní komponenty, jako jsou prvky z nerezové ocele nebo bezúdržbové bezkomutátorové motory.
Image

/ Kontakt

Chcete znát kalkulaci
pro váš objekt?

Nabídku vám pošleme zdarma.